Đánh giá hiệu quả sử dụng GALOA 80EC trừ bệnh bạc lá vi khuẩn trên lúa tại Sóc Trăng - Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam
Enasa Việt Nam

ĐẶC TRỊ RẦY NÂU

 


Thành phần:   Nitenpyram 60%

                           

                           Phụ gia đặc biệt 40%

 

Phòng trừ:  Rầy nâu hại lúa

 

                    (Nilaparvata lugens Stal)

 

 

THUỐC TRỪ SÂU BT 

 

a.i.: BT (Bacillus thuringiensis var. 99-1) + Tinh thể độc tố bền nhiệt

Đặc trị: Sâu tơ/ rau (Plutella  xylostella  L. )

Sâu đục thân mình vàng/ lúa (Sirpophaga incertulas  Walker)

Sâu cuốn lá nhỏ/ lúa (Cnaphalocrocis medinalis Guenée)

Hiện nay, riêng với sâu đục thân và sâu cuốn lá: do chúng  đã quen thuốc  này nên người dùng cần phối hợp với các thuốc đặc trị khác khi phun để đạt hiệu lực trừ sâu cao.

ĐẶC TRỊ  SÂU CUỐN LÁ

 

Thành phần Indoxacarb 150g + Deltamethrin 10g / L

 

Đặc trị:


Sâu cuốn lá lúa  (Cnaphalocrocis medinalis Guenée)


Nhện gié hại lúa  (Steneotarsonemus spinki Smiley)
 

 

 

Online :

Tổng cộng : 111395

Tháng 8-2017, bệnh bạc lá lúa vi khuẩn phát triển mạnh tại Sóc Trăng. Các cán bộ kỹ thuật của Cty CP Enasa Việt Nam đã nhanh chóng đưa sản phẩm của mình ứng dụng vào đồng ruộng. Kết quả cho thấy: Thuốc có khả năng làm ngừng sự phát triển của bệnh sau khi xịt thuốc 5 ngày (với liều lượng 20 ml/ 25L nước phun cho 500 m2). Sau xử lý, mức độ bị bệnh hại giảm nhiều,  cây lúa xanh tốt hơn hẳn đối chứng (xem phần sản phẩm GALOA 80EC).