Đánh giá hiệu quả sử dụng GALOA 80EC trừ bệnh bạc lá vi khuẩn trên lúa tại Sóc Trăng - Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam
Enasa Việt Nam

ĐẶC TRỊ BỆNH BẠC LÁ LÚA

 

 

 

Thành phần:    Ethylicin 80%

       

        Dung môi, phụ gia: 20%

         

         Đặc trị  bệnh bạc lá lúa

THUỐC TRỪ CHUỘT 
 
Thành phần:  Brodifacoum 5 g/ kg

 

Thuốc chống đông máu trừ chuột với hoạt tính rất cao 
 

 

ĐẶC TRỊ RẦY NÂU

 


Thành phần:   Nitenpyram 60%

                           

                           Phụ gia đặc biệt 40%

 

Phòng trừ:  Rầy nâu hại lúa

 

                    (Nilaparvata lugens Stal)

 

 

Online :

Tổng cộng : 29450

Tháng 8-2017, bệnh bạc lá lúa vi khuẩn phát triển mạnh tại Sóc Trăng. Các cán bộ kỹ thuật của Cty CP Enasa Việt Nam đã nhanh chóng đưa sản phẩm của mình ứng dụng vào đồng ruộng. Kết quả cho thấy: Thuốc có khả năng làm ngừng sự phát triển của bệnh sau khi xịt thuốc 5 ngày (với liều lượng 20 ml/ 25L nước phun cho 500 m2). Sau xử lý, mức độ bị bệnh hại giảm nhiều,  cây lúa xanh tốt hơn hẳn đối chứng (xem phần sản phẩm GALOA 80EC).