Đánh giá hiệu quả sử dụng GALOA 80EC trừ bệnh bạc lá vi khuẩn trên lúa tại Sóc Trăng - Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam
Enasa Việt Nam

ĐẶC TRỊ RẦY NÂU

 


Thành phần:   Nitenpyram 60%

                           

                           Phụ gia đặc biệt 40%

 

Phòng trừ:  Rầy nâu hại lúa

 

                    (Nilaparvata lugens Stal)

 

 

ĐẶC TRỊ  SÂU CUỐN LÁ

 

Thành phần Indoxacarb 150g + Deltamethrin 10g / L

 

Đặc trị:


Sâu cuốn lá lúa  (Cnaphalocrocis medinalis Guenée)


Nhện gié hại lúa  (Steneotarsonemus spinki Smiley)
 

 

 

PHÒNG CHỐNG  BỆNH HẠI LÚA 

 

 

Thành phần Tricyclazole 300g +

 

                        Hexaconazole 63g +

 

                        Difenoconazle 37g / L

 

Phòng trừ:

1. Bệnh đạo ôn/ lúa ( Pyricularia  oryzae  Cavara)
2. Bệnh đốm vằn/ lúa ( Rhizoctonia solani Kuhn )
3. Bệnh lem lép hạt/ lúa ( gây bởi các nấm  Curvularia spp . , Bipolaris oryzae , Fusarium sp.,...)

4. Bệnh Gỉ sắt/ Cà phê (Hemelia vastatrix Berk et Broome )

 

 

 

Online :

Tổng cộng : 40018

Tháng 8-2017, bệnh bạc lá lúa vi khuẩn phát triển mạnh tại Sóc Trăng. Các cán bộ kỹ thuật của Cty CP Enasa Việt Nam đã nhanh chóng đưa sản phẩm của mình ứng dụng vào đồng ruộng. Kết quả cho thấy: Thuốc có khả năng làm ngừng sự phát triển của bệnh sau khi xịt thuốc 5 ngày (với liều lượng 20 ml/ 25L nước phun cho 500 m2). Sau xử lý, mức độ bị bệnh hại giảm nhiều,  cây lúa xanh tốt hơn hẳn đối chứng (xem phần sản phẩm GALOA 80EC).