EBATO 160SC - Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam
Enasa Việt Nam

ĐẶC TRỊ BỆNH BẠC LÁ LÚA

 

 

 

Thành phần:    Ethylicin 80%

       

        Dung môi, phụ gia: 20%

         

         Đặc trị  bệnh bạc lá lúa

THUỐC TRỪ CHUỘT 
 
Thành phần:  Brodifacoum 5 g/ kg

 

Thuốc chống đông máu trừ chuột với hoạt tính rất cao 
 

 

ĐẶC TRỊ RẦY NÂU

 


Thành phần:   Nitenpyram 60%

                           

                           Phụ gia đặc biệt 40%

 

Phòng trừ:  Rầy nâu hại lúa

 

                    (Nilaparvata lugens Stal)

 

 

Online :

Tổng cộng : 29451

EBATO 160SC

ĐẶC TRỊ  SÂU CUỐN LÁ

 

Thành phần Indoxacarb 150g + Deltamethrin 10g / L

 

Đặc trị:


Sâu cuốn lá lúa  (Cnaphalocrocis medinalis Guenée)


Nhện gié hại lúa  (Steneotarsonemus spinki Smiley)
 

 

 

Đặc điểm:

  1.  Là sự kết hợp giữa  một hoạt chất hàng đầu trừ sâu cuốn lá (Indoxacarb)  với một hoạt chất nhóm pyrethroids có hoạt tính sinh học cao (Delthamethrin), cùng gây rối loạn kênh Sodium của hệ thần kinh sâu hại, tạo nên hiệu quả  trừ sâu rất cao.
  2. Vừa trừ sâu, vừa bổ sung dinh dưỡng cho cây trồng
  3. Không cần tăng liều, không cần hỗn hợp thêm với các thuốc khác, thuốc diệt cả sâu cuốn lá tuổi lớn, tuổi nhỏ và kết hợp trừ nhện gié hại lúa.  

Sử dụng: Pha 8-10 mL trong bình 16-25 L nước, phun 2 bình cho 1000 m2

                     

Sâu cuốn lá tuổi 5 chết sau phun 3 ngày        Nhện gié hại bông/ lúa

   

ĐẶC TRỊ RẦY NÂU

 


Thành phần:   Nitenpyram 60%

                           

                           Phụ gia đặc biệt 40%

 

Phòng trừ:  Rầy nâu hại lúa

 

                    (Nilaparvata lugens Stal)

 

 

THUỐC TRỪ SÂU BT 

 

a.i.: BT (Bacillus thuringiensis var. 99-1) + Tinh thể độc tố bền nhiệt

Đặc trị: Sâu tơ/ rau (Plutella  xylostella  L. )

Sâu đục thân mình vàng/ lúa (Sirpophaga incertulas  Walker)

Sâu cuốn lá nhỏ/ lúa (Cnaphalocrocis medinalis Guenée)

THUỐC TRỪ RẦY, RỆP

 

Thành phần:  Nitenpyram 10% + Dung môi và Phụ gia đặc biệt

 

Phòng trừ:

    Rầy nâu hại lúa (Nilaparvata lugens Stal.)

    Rầy xanh hại chè (Empoasca flavescens F.)

   Rệp chổng cánh hại cam (Diaphoria citri Kuwayama)

   Rệp hại đậu tương (Aphis craccivora Koch)

        

 

  

            

 

ĐẶC TRỊ RỆP SÁP

 

Phòng trừ:

 Rệp sáp (Pseudococus sp., Planococcus sp.) hại trên cà phê  

(đồng thời hại trên cây tiêu, cây ăn quả và nhiều loại cây trồng khác)

 

Thành phần:  
Chlorpyrifos ethyl: 2%, Acetamiprid: 18%
Dung môi và phụ gia rất đặc biệt: 80%


 

 

 ĐẶC TRỊ RẦY NÂU 

 

 

Thành phần :   Nitenpyram 20%

                         

                           Dung môi và Phụ gia đặc biệt: 80%

 

Phòng trị:

 

Rầy nâu hại lúa 

 

 (Nilaparvata lugens Stal ) 

 

 

THUỐC SÂU SINH HỌC

 

 

Thành phần:  Azadirachtin 1000 ppm + (Abamectin 6 g + Emamectin benzoate 5 g) / L

Phòng trừ:
Rầy xanh hại chè (Empoasca flavescens F.)
Sâu cuốn lá hại lúa (Cnaphalocrocis medinalis Guenée)
Nhện  (nhện đỏ, nhện gỉ sắt) hại cam (Panonychus citri McGregor, Phyllocoptruca oleivora Ashmead).