ENASIN 32 WP - Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam
Enasa Việt Nam

ĐẶC TRỊ BỆNH BẠC LÁ LÚA

 

 

 

Thành phần:    Ethylicin 80%

       

        Dung môi, phụ gia: 20%

         

         Đặc trị  bệnh bạc lá lúa

THUỐC TRỪ CHUỘT 
 
Thành phần:  Brodifacoum 5 g/ kg

 

Thuốc chống đông máu trừ chuột với hoạt tính rất cao 
 

 

ĐẶC TRỊ RẦY NÂU

 


Thành phần:   Nitenpyram 60%

                           

                           Phụ gia đặc biệt 40%

 

Phòng trừ:  Rầy nâu hại lúa

 

                    (Nilaparvata lugens Stal)

 

 

Online :

Tổng cộng : 29452

ENASIN 32 WP

THUỐC TRỪ SÂU BT 

 

a.i.: BT (Bacillus thuringiensis var. 99-1) + Tinh thể độc tố bền nhiệt

Đặc trị: Sâu tơ/ rau (Plutella  xylostella  L. )

Sâu đục thân mình vàng/ lúa (Sirpophaga incertulas  Walker)

Sâu cuốn lá nhỏ/ lúa (Cnaphalocrocis medinalis Guenée)

Đặc điểm: 

1. Thuốc phổ rộng, trừ được nhóm sâu thuốc bộ cánh phấn

2. Hiệu lực thuốc ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết

3. Thuốc an toàn với cây trồng, nông sản, ít độc hại với người sử dụng và môi trường 

Sử dụng: Gói 20 g pha trong bình 16 - 25 L nước, phun 2- 3 bình/ 1000 m2 khi:

* Sâu tơ, sâu cuốn lá: khi sâu non mới nở rộ

* Sâu đục thân:  Luá đẻ nhánh: Sau khi bướm sâu ra rộ 5-7 ngày

                            Lúa đòng già: Khi lúa trỗ báo và nếu mật độ sâu cao, phun nhắc lại sau đó 5-7 ngày (vào lúc chiều mát hoặc sáng sớm)

          

Sâu đục thân/ lúa     Sâu tơ/ rau          Sâu cuốn lá/ lúa

    

 

 Chú ý: Theo đánh giá mới nhất trên đồng ruộng, hỗn hợp Enasin 32 WP và Elincol 12 ME có thể trừ sâu xanh đục ống hành với hiệu quả cao và kéo dài. Cty đang đăng ký Enasin 32 WP trừ sâu xanh da láng hại hành ( Spodoptera exgua )

ĐẶC TRỊ RẦY NÂU

 


Thành phần:   Nitenpyram 60%

                           

                           Phụ gia đặc biệt 40%

 

Phòng trừ:  Rầy nâu hại lúa

 

                    (Nilaparvata lugens Stal)

 

 

THUỐC TRỪ RẦY, RỆP

 

Thành phần:  Nitenpyram 10% + Dung môi và Phụ gia đặc biệt

 

Phòng trừ:

    Rầy nâu hại lúa (Nilaparvata lugens Stal.)

    Rầy xanh hại chè (Empoasca flavescens F.)

   Rệp chổng cánh hại cam (Diaphoria citri Kuwayama)

   Rệp hại đậu tương (Aphis craccivora Koch)

        

 

  

            

 

ĐẶC TRỊ RỆP SÁP

 

Phòng trừ:

 Rệp sáp (Pseudococus sp., Planococcus sp.) hại trên cà phê  

(đồng thời hại trên cây tiêu, cây ăn quả và nhiều loại cây trồng khác)

 

Thành phần:  
Chlorpyrifos ethyl: 2%, Acetamiprid: 18%
Dung môi và phụ gia rất đặc biệt: 80%


 

 

ĐẶC TRỊ  SÂU CUỐN LÁ

 

Thành phần Indoxacarb 150g + Deltamethrin 10g / L

 

Đặc trị:


Sâu cuốn lá lúa  (Cnaphalocrocis medinalis Guenée)


Nhện gié hại lúa  (Steneotarsonemus spinki Smiley)
 

 

 

 ĐẶC TRỊ RẦY NÂU 

 

 

Thành phần :   Nitenpyram 20%

                         

                           Dung môi và Phụ gia đặc biệt: 80%

 

Phòng trị:

 

Rầy nâu hại lúa 

 

 (Nilaparvata lugens Stal ) 

 

 

THUỐC SÂU SINH HỌC

 

 

Thành phần:  Azadirachtin 1000 ppm + (Abamectin 6 g + Emamectin benzoate 5 g) / L

Phòng trừ:
Rầy xanh hại chè (Empoasca flavescens F.)
Sâu cuốn lá hại lúa (Cnaphalocrocis medinalis Guenée)
Nhện  (nhện đỏ, nhện gỉ sắt) hại cam (Panonychus citri McGregor, Phyllocoptruca oleivora Ashmead).