Thuốc trừ bệnh - Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam
Enasa Việt Nam

ĐẶC TRỊ BỆNH BẠC LÁ LÚA

 

 

 

Thành phần:    Ethylicin 80%

       

        Dung môi, phụ gia: 20%

         

         Đặc trị  bệnh bạc lá lúa

THUỐC TRỪ CHUỘT 
 
Thành phần:  Brodifacoum 5 g/ kg

 

Thuốc chống đông máu trừ chuột với hoạt tính rất cao 
 

 

ĐẶC TRỊ RẦY NÂU

 


Thành phần:   Nitenpyram 60%

                           

                           Phụ gia đặc biệt 40%

 

Phòng trừ:  Rầy nâu hại lúa

 

                    (Nilaparvata lugens Stal)

 

 

Online : 4

Tổng cộng : 18413

ĐẶC TRỊ BỆNH BẠC LÁ LÚA

 

 

 

Thành phần:    Ethylicin 80%

       

        Dung môi, phụ gia: 20%

         

         Đặc trị  bệnh bạc lá lúa

PHÒNG CHỐNG  BỆNH HẠI LÚA 

 

 

Thành phần Tricyclazole 300g +

 

                        Hexaconazole 63g +

 

                        Difenoconazle 37g / L

 

Phòng trừ:

1. Bệnh đạo ôn/ lúa ( Pyricularia  oryzae  Cavara)
2. Bệnh đốm vằn/ lúa ( Rhizoctonia solani Kuhn )
3. Bệnh lem lép hạt/ lúa ( gây bởi các nấm  Curvularia spp . , Bipolaris oryzae , Fusarium sp.,...)

4. Bệnh Gỉ sắt/ Cà phê (Hemelia vastatrix Berk et Broome )

 

 

 

 ĐẶC TRỊ  BỆNH SƯƠNG MAI

 

Thành phần:  Chlorothalonil 400 g + Metalaxyl 40g + Cymoxanil 40 g

Phòng trừ:  Bệnh Sương mai hại cà chua

       (Phytophthora infestants Mont.)

 

 

ĐẶC TRỊ  BỆNH ĐẠO ÔN
 
Thành phần:  
Tricyclazole 350 g +  Hexaconazole 10g  + Difenoconazole 5g / L

Phòng trừ:  bệnh đạo ôn hại lúa
 

(Do nấm Piricularia oryzae Cavara)

 ĐẶC TRỊ VÀNG LÁ LÚA 

 

Thành phần: Chlorothalonil 302 g +

 

Metalaxyl 30 g +

 

Cymoxanil 1 g / L

 

Phòng trừ : Bệnh vàng lá chín sớm trên lúa  (Do nấm Gonatophrgamium sp.)  

 

Đang đăng ký:

 

Phòng trừ bệnh sương mai hại cà chua và

               

                            bệnh chết nhanh hại hồ tiêu (do nấm Phytophthora spp.)