TS Ngô Vĩnh Viễn đến thăm Công ty - Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam
Enasa Việt Nam

ĐẶC TRỊ RẦY NÂU

 


Thành phần:   Nitenpyram 60%

                           

                           Phụ gia đặc biệt 40%

 

Phòng trừ:  Rầy nâu hại lúa

 

                    (Nilaparvata lugens Stal)

 

 

THUỐC TRỪ SÂU BT 

 

a.i.: BT (Bacillus thuringiensis var. 99-1) + Tinh thể độc tố bền nhiệt

Đặc trị: Sâu tơ/ rau (Plutella  xylostella  L. )

Sâu đục thân mình vàng/ lúa (Sirpophaga incertulas  Walker)

Sâu cuốn lá nhỏ/ lúa (Cnaphalocrocis medinalis Guenée)

Hiện nay, riêng với sâu đục thân và sâu cuốn lá: do chúng  đã quen thuốc  này nên người dùng cần phối hợp với các thuốc đặc trị khác khi phun để đạt hiệu lực trừ sâu cao.

ĐẶC TRỊ  SÂU CUỐN LÁ

 

Thành phần Indoxacarb 150g + Deltamethrin 10g / L

 

Đặc trị:


Sâu cuốn lá lúa  (Cnaphalocrocis medinalis Guenée)


Nhện gié hại lúa  (Steneotarsonemus spinki Smiley)
 

 

 

Online :

Tổng cộng : 42276

TS. Ngô Vĩnh Viễn, nguyên Viện trưởng Viện Bảo vệ thực vật, một nhà bệnh cây học, chuyên rất sâu về bệnh virus, người có công lớn trong việc nghiên cứu phòng chống các bệnh virus hại lúa, đặc biệt là bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (do rầy nâu truyền trên lúa ở phía Nam), bệnh lùn sọc đen (do rầy lưng trắng truyền trên lúa ở phía Bắc). Hai bên trao đổi về tình hình bệnh hại cây trồng gần đây ở Việt Nam.