Đánh giá hiệu quả của chất siêu trợ lực ENOMIL 30SL so với mẫu tương tự ở các nước. - Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam
Enasa Việt Nam

ĐẶC TRỊ RẦY NÂU

 


Thành phần:   Nitenpyram 60%

                           

                           Phụ gia đặc biệt 40%

 

Phòng trừ:  Rầy nâu hại lúa

 

                    (Nilaparvata lugens Stal)

 

 

THUỐC TRỪ SÂU BT 

 

a.i.: BT (Bacillus thuringiensis var. 99-1) + Tinh thể độc tố bền nhiệt

Đặc trị: Sâu tơ/ rau (Plutella  xylostella  L. )

Sâu đục thân mình vàng/ lúa (Sirpophaga incertulas  Walker)

Sâu cuốn lá nhỏ/ lúa (Cnaphalocrocis medinalis Guenée)

Hiện nay, riêng với sâu đục thân và sâu cuốn lá: do chúng  đã quen thuốc  này nên người dùng cần phối hợp với các thuốc đặc trị khác khi phun để đạt hiệu lực trừ sâu cao.

ĐẶC TRỊ  SÂU CUỐN LÁ

 

Thành phần Indoxacarb 150g + Deltamethrin 10g / L

 

Đặc trị:


Sâu cuốn lá lúa  (Cnaphalocrocis medinalis Guenée)


Nhện gié hại lúa  (Steneotarsonemus spinki Smiley)
 

 

 

Online :

Tổng cộng : 111398

Tháng 6/2017: Nhóm kỹ thuật của Cty CP Enasa Việt Nam đã so sánh hiệu quả sử dụng của Enomil 30SL với mẫu Trisiloxane ethoxylate (TSE) sản xuất tại Triết Giang  (Trung Quốc) và mẫu TSE sản xuất tại Mỹ. Thử nghiệm trên lá cây Bằng lăng (lá rộng): Que tăm (nhúng vào dung dịch các sản phẩm và vẩy mạnh 3 lần (để chỉ còn dính lớp tối thiểu) rồi chạm nhanh vào các giọt nước đã có sẵn trên mặt lá. So sánh tốc độ loang và thấm qua khí khổng vào mô lá của các sản phẩm. Kết quả: Enomil 30SL cho hiệu quả cao và rõ nhất.

 

* Khả năng loang dính và thấm sâu của giọt nước  sau 10 phút có các chất "Super- expander":