Đánh giá hiệu quả của chất siêu trợ lực ENOMIL 30SL so với mẫu tương tự ở các nước. - Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam
Enasa Việt Nam

ĐẶC TRỊ BỆNH BẠC LÁ LÚA

 

 

 

Thành phần:    Ethylicin 80%

       

        Dung môi, phụ gia: 20%

         

         Đặc trị  bệnh bạc lá lúa

THUỐC TRỪ CHUỘT 
 
Thành phần:  Brodifacoum 5 g/ kg

 

Thuốc chống đông máu trừ chuột với hoạt tính rất cao 
 

 

ĐẶC TRỊ RẦY NÂU

 


Thành phần:   Nitenpyram 60%

                           

                           Phụ gia đặc biệt 40%

 

Phòng trừ:  Rầy nâu hại lúa

 

                    (Nilaparvata lugens Stal)

 

 

Online :

Tổng cộng : 29454

Tháng 6/2017: Nhóm kỹ thuật của Cty CP Enasa Việt Nam đã so sánh hiệu quả sử dụng của Enomil 30SL với mẫu Trisiloxane ethoxylate (TSE) sản xuất tại Triết Giang  (Trung Quốc) và mẫu TSE sản xuất tại Mỹ. Thử nghiệm trên lá cây Bằng lăng (lá rộng): Que tăm (nhúng vào dung dịch các sản phẩm và vẩy mạnh 3 lần (để chỉ còn dính lớp tối thiểu) rồi chạm nhanh vào các giọt nước đã có sẵn trên mặt lá. So sánh tốc độ loang và thấm qua khí khổng vào mô lá của các sản phẩm. Kết quả: Enomil 30SL cho hiệu quả cao và rõ nhất.

 

* Khả năng loang dính và thấm sâu của giọt nước  sau 10 phút có các chất "Super- expander":