CEO của SS Biochem (India) Pvt. Ltd. thăm Cty CP Enasa Vietnam - Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam
Enasa Việt Nam

ĐẶC TRỊ BỆNH BẠC LÁ LÚA

 

 

 

Thành phần:    Ethylicin 80%

       

        Dung môi, phụ gia: 20%

         

         Đặc trị  bệnh bạc lá lúa

THUỐC TRỪ CHUỘT 
 
Thành phần:  Brodifacoum 5 g/ kg

 

Thuốc chống đông máu trừ chuột với hoạt tính rất cao 
 

 

ĐẶC TRỊ RẦY NÂU

 


Thành phần:   Nitenpyram 60%

                           

                           Phụ gia đặc biệt 40%

 

Phòng trừ:  Rầy nâu hại lúa

 

                    (Nilaparvata lugens Stal)

 

 

Online :

Tổng cộng : 29457

Mr. Ravindranathan - CEO của một công ty lớn của India (SS Biochem (India) Pvt. Ltd) chuyên sản xuất thuốc thảo mộc trong đó có sản phẩm từ cây Neem, một loại cây "giải quyết vấn đề toàn cầu" về bảo vệ cây trồng và hệ sinh thái, thăm Cty CP Enasa Vietnam ngày 6/7/2017. Hai bên đều nhất trí đánh giá vai trò rất to lớn của cây Neem trong cải tạo hệ sinh thái vùng đất khô hạn và những sản phẩm từ cây Neem - sản phẩm BVTV đa năng dùng cho sản xuất nông sản an toàn. Ngoài thuốc thảo mộc từ dầu Neem, sản phẩm hạt từ "bánh Neem" có thể dùng rất hữu hiệu cho cây trồng cạn, vừa là nguồn dinh dưỡng tốt, vừa có thể khống chế tuyến trùng và một số bệnh hại trong đất cho cả vụ với chỉ một lần bón (càng phù hợp cho vùng nhiệt đới mưa nắng thường xuyên).