CEO của SS Biochem (India) Pvt. Ltd. thăm Cty CP Enasa Vietnam - Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam
Enasa Việt Nam

ĐẶC TRỊ RẦY NÂU

 


Thành phần:   Nitenpyram 60%

                           

                           Phụ gia đặc biệt 40%

 

Phòng trừ:  Rầy nâu hại lúa

 

                    (Nilaparvata lugens Stal)

 

 

THUỐC TRỪ SÂU BT 

 

a.i.: BT (Bacillus thuringiensis var. 99-1) + Tinh thể độc tố bền nhiệt

Đặc trị: Sâu tơ/ rau (Plutella  xylostella  L. )

Sâu đục thân mình vàng/ lúa (Sirpophaga incertulas  Walker)

Sâu cuốn lá nhỏ/ lúa (Cnaphalocrocis medinalis Guenée)

Hiện nay, riêng với sâu đục thân và sâu cuốn lá: do chúng  đã quen thuốc  này nên người dùng cần phối hợp với các thuốc đặc trị khác khi phun để đạt hiệu lực trừ sâu cao.

ĐẶC TRỊ  SÂU CUỐN LÁ

 

Thành phần Indoxacarb 150g + Deltamethrin 10g / L

 

Đặc trị:


Sâu cuốn lá lúa  (Cnaphalocrocis medinalis Guenée)


Nhện gié hại lúa  (Steneotarsonemus spinki Smiley)
 

 

 

Online :

Tổng cộng : 111399

Mr. Ravindranathan - CEO của một công ty lớn của India (SS Biochem (India) Pvt. Ltd) chuyên sản xuất thuốc thảo mộc trong đó có sản phẩm từ cây Neem, một loại cây "giải quyết vấn đề toàn cầu" về bảo vệ cây trồng và hệ sinh thái, thăm Cty CP Enasa Vietnam ngày 6/7/2017. Hai bên đều nhất trí đánh giá vai trò rất to lớn của cây Neem trong cải tạo hệ sinh thái vùng đất khô hạn và những sản phẩm từ cây Neem - sản phẩm BVTV đa năng dùng cho sản xuất nông sản an toàn. Ngoài thuốc thảo mộc từ dầu Neem, sản phẩm hạt từ "bánh Neem" có thể dùng rất hữu hiệu cho cây trồng cạn, vừa là nguồn dinh dưỡng tốt, vừa có thể khống chế tuyến trùng và một số bệnh hại trong đất cho cả vụ với chỉ một lần bón (càng phù hợp cho vùng nhiệt đới mưa nắng thường xuyên).