CEO của SS Biochem (India) Pvt. Ltd. thăm Cty CP Enasa Vietnam - Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam
Enasa Việt Nam

ĐẶC TRỊ RẦY NÂU

 


Thành phần:   Nitenpyram 60%

                           

                           Phụ gia đặc biệt 40%

 

Phòng trừ:  Rầy nâu hại lúa

 

                    (Nilaparvata lugens Stal)

 

 

ĐẶC TRỊ  SÂU CUỐN LÁ

 

Thành phần Indoxacarb 150g + Deltamethrin 10g / L

 

Đặc trị:


Sâu cuốn lá lúa  (Cnaphalocrocis medinalis Guenée)


Nhện gié hại lúa  (Steneotarsonemus spinki Smiley)
 

 

 

PHÒNG CHỐNG  BỆNH HẠI LÚA 

 

 

Thành phần Tricyclazole 300g +

 

                        Hexaconazole 63g +

 

                        Difenoconazle 37g / L

 

Phòng trừ:

1. Bệnh đạo ôn/ lúa ( Pyricularia  oryzae  Cavara)
2. Bệnh đốm vằn/ lúa ( Rhizoctonia solani Kuhn )
3. Bệnh lem lép hạt/ lúa ( gây bởi các nấm  Curvularia spp . , Bipolaris oryzae , Fusarium sp.,...)

4. Bệnh Gỉ sắt/ Cà phê (Hemelia vastatrix Berk et Broome )

 

 

 

Online :

Tổng cộng : 40021

Mr. Ravindranathan - CEO của một công ty lớn của India (SS Biochem (India) Pvt. Ltd) chuyên sản xuất thuốc thảo mộc trong đó có sản phẩm từ cây Neem, một loại cây "giải quyết vấn đề toàn cầu" về bảo vệ cây trồng và hệ sinh thái, thăm Cty CP Enasa Vietnam ngày 6/7/2017. Hai bên đều nhất trí đánh giá vai trò rất to lớn của cây Neem trong cải tạo hệ sinh thái vùng đất khô hạn và những sản phẩm từ cây Neem - sản phẩm BVTV đa năng dùng cho sản xuất nông sản an toàn. Ngoài thuốc thảo mộc từ dầu Neem, sản phẩm hạt từ "bánh Neem" có thể dùng rất hữu hiệu cho cây trồng cạn, vừa là nguồn dinh dưỡng tốt, vừa có thể khống chế tuyến trùng và một số bệnh hại trong đất cho cả vụ với chỉ một lần bón (càng phù hợp cho vùng nhiệt đới mưa nắng thường xuyên).