DIOF 0.006 AB - Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam
Enasa Việt Nam

ĐẶC TRỊ RẦY NÂU

 


Thành phần:   Nitenpyram 60%

                           

                           Phụ gia đặc biệt 40%

 

Phòng trừ:  Rầy nâu hại lúa

 

                    (Nilaparvata lugens Stal)

 

 

THUỐC TRỪ SÂU BT 

 

a.i.: BT (Bacillus thuringiensis var. 99-1) + Tinh thể độc tố bền nhiệt

Đặc trị: Sâu tơ/ rau (Plutella  xylostella  L. )

Sâu đục thân mình vàng/ lúa (Sirpophaga incertulas  Walker)

Sâu cuốn lá nhỏ/ lúa (Cnaphalocrocis medinalis Guenée)

Hiện nay, riêng với sâu đục thân và sâu cuốn lá: do chúng  đã quen thuốc  này nên người dùng cần phối hợp với các thuốc đặc trị khác khi phun để đạt hiệu lực trừ sâu cao.

ĐẶC TRỊ  SÂU CUỐN LÁ

 

Thành phần Indoxacarb 150g + Deltamethrin 10g / L

 

Đặc trị:


Sâu cuốn lá lúa  (Cnaphalocrocis medinalis Guenée)


Nhện gié hại lúa  (Steneotarsonemus spinki Smiley)
 

 

 

Online :

Tổng cộng : 111395

DIOF 0.006 AB

BẢ DIỆT CHUỘT: DIOF 0.006 AB

(Sản phẩm dùng ngay trừ chuột)

Thành phần: Brodifacoum 0.006 % + Chất dẫn dụ hấp dẫn chuột

 


 

 

1. Đặc điểm:

+ Là thuốc chống đông máu thế hệ thứ hai, có hoạt tính trừ chuột cực mạnh (trừ chuột với liều rất thấp do LD50 qua miệng với chuột là 0.26  mg/kg, thấp hơn nhiều các loại thuốc chống đông máu khác, thường là 1-16 mg/kg).

+ Bả chuột DIOF 0.006AB gồm các hạt thóc mà hoạt chất và chất dẫn dụ được tẩm sâu vào bên trong phôi nhũ nên bả rất hấp dẫn với chuột và cho hiệu quả rất cao.

+ DIOF = "Dead In One Feeding" nghĩa là ăn một lần là chết (200 g chuột/ 1-2 g bả), không cần phải ăn thêm như nhiều thuốc chống đông máu khác. Sau khi ăn chuột mất khả năng đông máu, bị xuất huyết nội tạng và chết sau đó 3-6 ngày.

+ DIOF  không mùi, không vị, không gây ngán bả.

+ DIOF  diệt được hầu hết các loại chuột hại mùa màng, chuột nhà, kể cả các loại chuột đã chống thuốc Warfarin.

+ Bả chuột  DIOF 0.006 AB  (0.006% hoạt chất) tương đối ít độc với gia cầm (Liều gây chết trung bình cho gà là 90 g bả /kg thể trọng), ít độc với mèo (Liều gây chết trung bình cho mèo là 500 g/ kg thể trọng).

 

2. Sử dụng:

 Cách đặt bả:  chia bả  thành các phần nhỏ 5- 10 g, rải cách nhau 7-10 m vào lúc chiều tối gần đường đi của chuột, gần hang chuột. Có thể rải bả như rải thóc rải rác xung quanh ruộng, chuột ăn một lượng nhỏ cũng chết.

Sử dụng đồng loạt vào thời kỳ đất đổ ải hoặc nước dâng cao, trước khi gieo sạ, trước khi lúa có đòng, cây có hạt/ củ.

         

 

Chuột chết sau 3-5 ngày ăn bả (Tp. HCM, 6/2019) 

Chuột chết 100% sau khi ăn 1-2 g bả / chuột 200 g.

 

     

Chuột lớn chết ngay sau 3 ngày đánh bả DIOF 0.006 AB tại Cần Thơ (Mr. Toàn thực hiện, 2020).

THUỐC TRỪ CHUỘT: DIOF 0.5 DP  

(Thuốc dùng trộn với mồi làm bả chuột)
 
Thành phần:  Brodifacoum:  5 g/ kg