Trao đổi - Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam
Enasa Việt Nam

ĐẶC TRỊ RẦY NÂU

 


Thành phần:   Nitenpyram 60%

                           

                           Phụ gia đặc biệt 40%

 

Phòng trừ:  Rầy nâu hại lúa

 

                    (Nilaparvata lugens Stal)

 

 

THUỐC TRỪ SÂU BT 

 

a.i.: BT (Bacillus thuringiensis var. 99-1) + Tinh thể độc tố bền nhiệt

Đặc trị: Sâu tơ/ rau (Plutella  xylostella  L. )

Sâu đục thân mình vàng/ lúa (Sirpophaga incertulas  Walker)

Sâu cuốn lá nhỏ/ lúa (Cnaphalocrocis medinalis Guenée)

Hiện nay, riêng với sâu đục thân và sâu cuốn lá: do chúng  đã quen thuốc  này nên người dùng cần phối hợp với các thuốc đặc trị khác khi phun để đạt hiệu lực trừ sâu cao.

ĐẶC TRỊ  SÂU CUỐN LÁ

 

Thành phần Indoxacarb 150g + Deltamethrin 10g / L

 

Đặc trị:


Sâu cuốn lá lúa  (Cnaphalocrocis medinalis Guenée)


Nhện gié hại lúa  (Steneotarsonemus spinki Smiley)
 

 

 

Online :

Tổng cộng : 111398

Câu hỏi : thuoc enomil

Người hỏi : truongvietbinhan

Email : truongvietbinhan@gmail.com

Ngày đăng : 12/03/2018

Lượt xem : 0

Nội dung trả lời >>

Câu hỏi : thuoc enomil

Người hỏi : truongvietbinhan

Email : truongvietbinhan@gmail.com

Ngày đăng : 11/03/2018

Lượt xem : 0

Nội dung trả lời >>

Câu hỏi : thuoc enomil

Người hỏi : truongvietbinhan

Email : truongvietbinhan@gmail.com

Ngày đăng : 10/03/2018

Lượt xem : 381

Nội dung trả lời >>

Câu hỏi : Nơi phân phối

Người hỏi : Giêng Phát Lộc

Email : giengloc@yahoo.com

Ngày đăng : 10/01/2018

Lượt xem : 362

Nội dung trả lời >>

Câu hỏi : Thuốc trừ rầy ElSIN 600WP

Người hỏi : Nguyen Truong Giang

Email : ntgiang139@gmail.com

Ngày đăng : 23/12/2017

Lượt xem : 465

Nội dung trả lời >>

Câu hỏi : Liên hệ lấy thuốc ở đâu cho số điện thoại

Người hỏi : Nguyển bửu lợi

Email : huuloibvtvht@gmail.com

Ngày đăng : 22/12/2017

Lượt xem : 369

Nội dung trả lời >>

Câu hỏi : thị trường ở bình định quảng ngãi có ai phân phối sản phẩm mình ko vậy.

Người hỏi : nguyễn minh bảo.

Email : hiep.tmobile@gmail.com

Ngày đăng : 01/10/2017

Lượt xem : 321

Nội dung trả lời >>

Câu hỏi : toi muon mua để phân phối sản phẩm ENOMIL

Người hỏi : nguyen phan nhu vu

Email : vukhang072017@gmail.com

Ngày đăng : 24/08/2017

Lượt xem : 348

Nội dung trả lời >>

Câu hỏi : Tôi ơ Đồng Xoài, Binh Phươc. Tôi muôn mua thuôc Elsin 10EC thi liên hệ thoe đia chỉ nào

Người hỏi : Nguyen Huu Van

Email : vannongnghiep@yahoo.com

Ngày đăng : 12/06/2017

Lượt xem : 563

Nội dung trả lời >>