ENOMIL 30SL - Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam
Enasa Việt Nam

ĐẶC TRỊ BỆNH BẠC LÁ LÚA

 

 

 

Thành phần:    Ethylicin 80%

       

        Dung môi, phụ gia: 20%

         

         Đặc trị  bệnh bạc lá lúa

THUỐC TRỪ CHUỘT 
 
Thành phần:  Brodifacoum 5 g/ kg

 

Thuốc chống đông máu trừ chuột với hoạt tính rất cao 
 

 

ĐẶC TRỊ RẦY NÂU

 


Thành phần:   Nitenpyram 60%

                           

                           Phụ gia đặc biệt 40%

 

Phòng trừ:  Rầy nâu hại lúa

 

                    (Nilaparvata lugens Stal)

 

 

Online :

Tổng cộng : 29445

ENOMIL 30SL

  • SIÊU TRỢ LỰC CHO THUỐC BVTV

 

Thành phần:   Trisilosane ethoxylate: 30%

 

                         Phụ gia đặc biệt: 70%

 

Công dụng:    

 

Tăng hiệu lực cho thuốc BVTV

 

(thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ không chọn lọc)

 

Đặc điểm:

 

1. Là chất bổ sung vào bình phun sau khi đã hoà các thuốc BVTV trừ dịch hại khác  

2. Giúp thuốc loang nhanh trên lá cây trồng, thấm sâu vào mô lá hoặc cơ thể sâu hại làm cho hiệu lực thuốc tăng 30-50%

3. Có thể giảm 30% lượng nước phun vì nước thuốc được phân bố đều, ít rơi ra ngoài cây trồng

4. Chống mưa rửa trôi thuốc (phun trước mưa 30 phút không làm giảm hiệu lực của thuốc trừ dịch hại)

Thực tế tại ĐB Sông CL, nông dân dùng mỗi gói thuốc trừ rầy Elsin 600 WP 19 g, bổ sung 7 ml Enomil (1 chai Enomil 50 mL dùng với 7 gói thuốc trừ rầy) phun cho 500 m2 đạt hiệu quả rất cao và kéo dài trên 2 tuần.

  Giọt nước bị loang và thấm vào mô cây khi có Enomil  

(xâm nhập nhanh qua khí khổng lá cây, các giọt nước đối chứng bên cạnh) - Xem thêm video đính kèm

    +      ENOMIL 30SL =                                

So sánh giọt nước thuốc có và không có Enomil khi tiếp xúc mặt lá cây

  

Nước thuốc + Enomil -> dễ dàng xâm nhập vào mô lá qua khí khổng, vào sâu hại qua các lỗ hở cơ thể

 

* So sánh hiệu quả 3 sản phẩm: TSE (Sega, China), TSE (USA), ENOMIL 30SL (7/2017)

+ Giọt nước được giỏ đều trên 4 mẫu là cây Bằng lăng:

 

* Khả năng loang dính và thấm sâu của giọt nước  sau 10 phút có các chất "Super- spreader": 

        

Giọt nước sạch ban đầu      

   

 

 

THUỐC TRỪ CHUỘT 
 
Thành phần:  Brodifacoum 5 g/ kg

 

Thuốc chống đông máu trừ chuột với hoạt tính rất cao 
 

 

THUỐC XỬ LÝ HẠT GIỐNG


Thành phầnImidacloprid 300g + Thiram 120g + Carbendazim (20g/ L)

 Sử dụng: Xử lý hạt giống lúa trừ rầy nâu, bọ trĩ đầu vụ

( một phát hiện đặc biệt của Trạm BVTV Quỳnh Lưu, Nghệ An: Enaldo 440FS còn được địa phương sử dụng phun trừ cào cào, châu chấu rất có hiệu quả và năm 2016 vừa phải nhập về để trừ đối tượng này!)