ENOMIL 30SL - Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam
Enasa Việt Nam

ĐẶC TRỊ RẦY NÂU

 


Thành phần:   Nitenpyram 60%

                           

                           Phụ gia đặc biệt 40%

 

Phòng trừ:  Rầy nâu hại lúa

 

                    (Nilaparvata lugens Stal)

 

 

THUỐC TRỪ SÂU BT 

 

a.i.: BT (Bacillus thuringiensis var. 99-1) + Tinh thể độc tố bền nhiệt

Đặc trị: Sâu tơ/ rau (Plutella  xylostella  L. )

Sâu đục thân mình vàng/ lúa (Sirpophaga incertulas  Walker)

Sâu cuốn lá nhỏ/ lúa (Cnaphalocrocis medinalis Guenée)

Hiện nay, riêng với sâu đục thân và sâu cuốn lá: do chúng  đã quen thuốc  này nên người dùng cần phối hợp với các thuốc đặc trị khác khi phun để đạt hiệu lực trừ sâu cao.

ĐẶC TRỊ  SÂU CUỐN LÁ

 

Thành phần Indoxacarb 150g + Deltamethrin 10g / L

 

Đặc trị:


Sâu cuốn lá lúa  (Cnaphalocrocis medinalis Guenée)


Nhện gié hại lúa  (Steneotarsonemus spinki Smiley)
 

 

 

Online :

Tổng cộng : 111392

ENOMIL 30SL

  • SIÊU TRỢ LỰC CHO THUỐC BVTV

 

Thành phần:   Trisilosane ethoxylate: 30%

 

                         Phụ gia đặc biệt: 70%

 

Công dụng:    

 

Tăng hiệu lực cho thuốc BVTV

 

(thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ không chọn lọc)

 

Đặc điểm:

 

1. Là chất bổ sung vào bình phun sau khi đã hoà các thuốc BVTV trừ dịch hại khác  

2. Giúp thuốc loang nhanh trên lá cây trồng, thấm sâu vào mô lá hoặc cơ thể sâu hại làm cho hiệu lực thuốc tăng 30-50%

3. Có thể giảm 30% lượng nước phun vì nước thuốc được phân bố đều, ít rơi ra ngoài cây trồng

4. Chống mưa rửa trôi thuốc (phun trước mưa 30 phút không làm giảm hiệu lực của thuốc trừ dịch hại)

Thực tế tại ĐB Sông CL, nông dân dùng mỗi gói thuốc trừ rầy Elsin 600 WP 19 g, bổ sung 7 ml Enomil (1 chai Enomil 50 mL dùng với 7 gói thuốc trừ rầy) phun cho 500 m2 đạt hiệu quả rất cao và kéo dài trên 2 tuần.

  Giọt nước bị loang và thấm vào mô cây khi có Enomil  

(xâm nhập nhanh qua khí khổng lá cây, các giọt nước đối chứng bên cạnh) - Xem thêm video đính kèm

    +      ENOMIL 30SL =                                

So sánh giọt nước thuốc có và không có Enomil khi tiếp xúc mặt lá cây

  

Nước thuốc + Enomil -> dễ dàng xâm nhập vào mô lá qua khí khổng, vào sâu hại qua các lỗ hở cơ thể

 

* So sánh hiệu quả 3 sản phẩm: TSE (Sega, China), TSE (USA), ENOMIL 30SL (7/2017)

+ Giọt nước được giỏ đều trên 4 mẫu là cây Bằng lăng:

 

* Khả năng loang dính và thấm sâu của giọt nước  sau 10 phút có các chất "Super- spreader": 

        

Giọt nước sạch ban đầu      

   

 

 

Sản phẩm đang cập nhật...