ENSINO 365 SC - Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam
Enasa Việt Nam

ĐẶC TRỊ BỆNH BẠC LÁ LÚA

 

 

 

Thành phần:    Ethylicin 80%

       

        Dung môi, phụ gia: 20%

         

         Đặc trị  bệnh bạc lá lúa

THUỐC TRỪ CHUỘT 
 
Thành phần:  Brodifacoum 5 g/ kg

 

Thuốc chống đông máu trừ chuột với hoạt tính rất cao 
 

 

ĐẶC TRỊ RẦY NÂU

 


Thành phần:   Nitenpyram 60%

                           

                           Phụ gia đặc biệt 40%

 

Phòng trừ:  Rầy nâu hại lúa

 

                    (Nilaparvata lugens Stal)

 

 

Online :

Tổng cộng : 29452

ENSINO 365 SC

ĐẶC TRỊ  BỆNH ĐẠO ÔN
 
Thành phần:  
Tricyclazole 350 g +  Hexaconazole 10g  + Difenoconazole 5g / L

Phòng trừ:  bệnh đạo ôn hại lúa
 

(Do nấm Piricularia oryzae Cavara)

 


Đặc điểm:

1. Là tổ hợp của 3 hoạt chất lưu dẫn thuốc nhóm Triazoles  có tác động hợp lực vừa phòng bệnh, vừa trừ bệnh

2. Phòng trừ có hiệu quả cao cả đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông

Sử dụng: Pha 30 mL cho bình 25 L nước, phun 2 bình cho 1000 m2 

Đạo ôn lá: Phun khi lúa vừa chớm bị bệnh, phun lặp lại sau 5-7 ngày nếu bệnh còn phát triển

Đạo ôn cổ bông:  Phun khi lúa trỗ báo và sau khi trỗ thoát

 

    

                   Bệnh Đạo ôn hại lá/ Lúa                         Bệnh Đạo ôn cổ bông/ Lúa   

 

        

ĐẶC TRỊ BỆNH BẠC LÁ LÚA

 

 

 

Thành phần:    Ethylicin 80%

       

        Dung môi, phụ gia: 20%

         

         Đặc trị  bệnh bạc lá lúa

 ĐẶC TRỊ  BỆNH SƯƠNG MAI

 

Thành phần:  Chlorothalonil 400 g + Metalaxyl 40g + Cymoxanil 40 g

Phòng trừ:  Bệnh Sương mai hại cà chua

       (Phytophthora infestants Mont.)

 

 

PHÒNG CHỐNG  BỆNH HẠI LÚA 

 

 

Thành phần Tricyclazole 300g +

 

                        Hexaconazole 63g +

 

                        Difenoconazle 37g / L

 

Phòng trừ:

1. Bệnh đạo ôn/ lúa ( Pyricularia  oryzae  Cavara)
2. Bệnh đốm vằn/ lúa ( Rhizoctonia solani Kuhn )
3. Bệnh lem lép hạt/ lúa ( gây bởi các nấm  Curvularia spp . , Bipolaris oryzae , Fusarium sp.,...)

4. Bệnh Gỉ sắt/ Cà phê (Hemelia vastatrix Berk et Broome )

 

 

 

 ĐẶC TRỊ VÀNG LÁ LÚA 

 

Thành phần: Chlorothalonil 302 g +

 

Metalaxyl 30 g +

 

Cymoxanil 1 g / L

 

Phòng trừ : Bệnh vàng lá chín sớm trên lúa  (Do nấm Gonatophrgamium sp.)  

 

Đang đăng ký:

 

Phòng trừ bệnh sương mai hại cà chua và

               

                            bệnh chết nhanh hại hồ tiêu (do nấm Phytophthora spp.)