ECASI 20EC - Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam

Enasa Việt Nam
Enasa Việt Nam

ĐẶC TRỊ BỆNH BẠC LÁ LÚA

 

 

 

Thành phần:    Ethylicin 80%

       

        Dung môi, phụ gia: 20%

         

         Đặc trị  bệnh bạc lá lúa

THUỐC TRỪ CHUỘT 
 
Thành phần:  Brodifacoum 5 g/ kg

 

Thuốc chống đông máu trừ chuột với hoạt tính rất cao 
 

 

ĐẶC TRỊ RẦY NÂU

 


Thành phần:   Nitenpyram 60%

                           

                           Phụ gia đặc biệt 40%

 

Phòng trừ:  Rầy nâu hại lúa

 

                    (Nilaparvata lugens Stal)

 

 

Online :

Tổng cộng : 29445

ECASI 20EC

ĐẶC TRỊ RỆP SÁP

 

Phòng trừ:

 Rệp sáp (Pseudococus sp., Planococcus sp.) hại trên cà phê  

(đồng thời hại trên cây tiêu, cây ăn quả và nhiều loại cây trồng khác)

 

Thành phần:  
Chlorpyrifos ethyl: 2%, Acetamiprid: 18%
Dung môi và phụ gia rất đặc biệt: 80%


 

 

Đặc điểm:

  1. Thuốc chứa hai hoạt chất có tác động hợp lực cao: một thuốc Lân hữu cớ có tác động tiếp xúc mạnh (Chlorpyrifos ethyl) và một thuốc nhóm neonicotinoid có tác động lưu dẫn cao (acetamiprid)
  2. Có hệ dung môi rất đặc biệt làm thuốc nhanh chóng xâm nhập qua lớp sáp nên dù nồng độ không lớn song hiệu quả trừ rệp sáp cao
  3. Rất ít độc với cá và an toàn với cây trồng khi sử dụng thuốc

Sử dụng: Pha 25-35 mL thuốc vào bình 16-25 L nước (2-3 chai 240 ml thuốc pha trong 2 phuy 200 l )   phun ướt đều thân, lá, quả, rễ cây trồng nơi rệp sáp xuất hiện. 

Nếu rệp nhiều, đặc biệt là rệp hại rễ, nên trộn thêm chất siêu trợ lực Enomil 30SL: 5mL /bình hay 50 mL/ phuy  để đạt hiệu quả cao nhất.

Chú ý: ngoài trừ rệp sáp, Ecasi 20EC khi tạo dạng đang được bổ sung chất kích hoạt đặc biệt và trước khi phun bổ sung chất siêu trợ lực đã cho hiệu quả trừ tuyến trùng rất cao. Hiện Cty đang đăng ký Ecasi 20EC, ngoài trừ rệp sáp còn trừ loại dịch hại nguy hiểm này trên cây tiêu, cà chua, cà phê,...

                                                    

 Rệp sáp (giả) hại cây cà phê và cây  ăn trái

 

Tuyến trùng nốt sưng (Meloidogyne spp.) hại tiêu, cà phê, cà chua

 

 

ĐẶC TRỊ RẦY NÂU

 


Thành phần:   Nitenpyram 60%

                           

                           Phụ gia đặc biệt 40%

 

Phòng trừ:  Rầy nâu hại lúa

 

                    (Nilaparvata lugens Stal)

 

 

THUỐC TRỪ SÂU BT 

 

a.i.: BT (Bacillus thuringiensis var. 99-1) + Tinh thể độc tố bền nhiệt

Đặc trị: Sâu tơ/ rau (Plutella  xylostella  L. )

Sâu đục thân mình vàng/ lúa (Sirpophaga incertulas  Walker)

Sâu cuốn lá nhỏ/ lúa (Cnaphalocrocis medinalis Guenée)

THUỐC TRỪ RẦY, RỆP

 

Thành phần:  Nitenpyram 10% + Dung môi và Phụ gia đặc biệt

 

Phòng trừ:

    Rầy nâu hại lúa (Nilaparvata lugens Stal.)

    Rầy xanh hại chè (Empoasca flavescens F.)

   Rệp chổng cánh hại cam (Diaphoria citri Kuwayama)

   Rệp hại đậu tương (Aphis craccivora Koch)

        

 

  

            

 

ĐẶC TRỊ  SÂU CUỐN LÁ

 

Thành phần Indoxacarb 150g + Deltamethrin 10g / L

 

Đặc trị:


Sâu cuốn lá lúa  (Cnaphalocrocis medinalis Guenée)


Nhện gié hại lúa  (Steneotarsonemus spinki Smiley)
 

 

 

 ĐẶC TRỊ RẦY NÂU 

 

 

Thành phần :   Nitenpyram 20%

                         

                           Dung môi và Phụ gia đặc biệt: 80%

 

Phòng trị:

 

Rầy nâu hại lúa 

 

 (Nilaparvata lugens Stal ) 

 

 

THUỐC SÂU SINH HỌC

 

 

Thành phần:  Azadirachtin 1000 ppm + (Abamectin 6 g + Emamectin benzoate 5 g) / L

Phòng trừ:
Rầy xanh hại chè (Empoasca flavescens F.)
Sâu cuốn lá hại lúa (Cnaphalocrocis medinalis Guenée)
Nhện  (nhện đỏ, nhện gỉ sắt) hại cam (Panonychus citri McGregor, Phyllocoptruca oleivora Ashmead).